Anders Ekberg

Om böckerna av Anders Ekberg

Böcker av Anders Ekberg

PÅ EN BRO är första delen i en trilogi. Tvåan heter EFTER BRON, trean BRON TAR SLUT. Många händelser på kort tid, starka känslor, udda personer, delvis i Stockholm, delvis vid Kalmarsund med fokus på Öland. Delvis drag av deckare.

TVÅ PLUS EN, starka känslor mellan systrar. Fick en uppföljare EN ÅTER, med samma fulla systrar. Allt inom något dygn, ett kammardrama. En herrgård i Sverige och en landsortskyrka med en marknadsplats emellan samt nedslag i en gammal skola som blev en koloni för konstnärer. Starkt och märgfullt.

Gammal historia är BOLLHUS, utspelar sig år 1674 i det hus som idag kallas Finska kyrkan, dvs Lilla Bollhuset vid Slottsbacken i Stockholm, kärlek och spel.

Nästa historiska är INTE SANT?. Två parallella berättelser som börjar med bröllopet i Coburg på årsdagen av Gustav II Adolfs död, nu år 1932, mellan arvprinsen Gustav Adolf och hans Sibylla, berättelsen är om två av bröllopsgästerna och deras sätt att se sig själva under denna så dramatiska tid för Europa. Delvis i Tyskland men det mesta i Sverige.

Den tredje historiska är förlagd till år 1942, FRÅN ETT KRIG, där sjötermerna är korrekta och handlingen ruskig. Södra Östersjön, Kielkanalen samt Nordsjön men även Hamburg.

En historisk till kommer här. BIRTHE OCH ALEK. Båda är framgångsrika, hon läkare och han ingenjör. De tänker i nya banor, de vill förändra och utveckla. Men frågan är om de når varandra. Många starka dramatiska inslag som också visar vad som hände i Sverige under de första 20 åren av 1900-talet. Två berättare växlar.

MIN RÖST skildrar en tidsrymd, från 1946 till 1989. Hur man bygger stor yttre framgång på kriminalitet. Kan vara vilken by som helst i Sverige där det finns något så enkelt som en ås med grus. Alltså grus i backarna för miljoner, vilket två grabbar förstår och bestämmer sig för att använda för egen vinning.

FALSK SOM KONST, har som grund den stora omvandling som nu sker i svenskt kulturliv, särskilt bildkonsten, där privata konstgallerier massakreras av kommunals hallar och deras monopol på förmedling av konst till det offentliga. Och hur en gallerist gör revolt. Berättelsen gäller vilken medelstor stad som helst i Sverige med stor effekt på alla bildkonstnärer som inte bor i Stockholm.

EN NY SCEN är på en känd teater i Stockholm, inom några timmar sker stor dramatik när teaterchefen sparkas och en ny chef ska väljas omedelbart.