Anders Ekberg

Om böckerna av Anders Ekberg

Böcker av Anders Ekberg

ALLMÄNT OM BÖCKERNA. Alla omslagsbilder är utförda av erkända etablerade konstnärer i Kronobergs län. De ska visa samma bredd som är avsikten med texterna och präglas av lätthet, snabbhet, exakthet, synlighet och mångsidighet.

PÅ EN BRO är första delen i en trilogi. Många händelser på kort tid, här finns starka känslor, udda personer, delvis i Stockholm, delvis vid Kalmarsund med fokus på Öland.
EFTER BRON är andra delen, och huvudpersonen får stora problem, som han skapar själv, aningslöst och utan avsikt.
BRON TAR SLUT är den avslutande delen, där hans förmåga att lösa svårigheter är enastående men samtidigt hamnar han i situationer där allt blir än värre, mest för honom själv.

STAD MED MÄN berättar om den dolda delen i kulturpolitiken i en stad med särskilt fokus på författares villkor, teaterns interna pyramid, kommunalråd med hål i skallen, chefers oförmåga att ta beslut, bibliotekets syn på författare samt inte minst om en ung välklädd mans första dagar som vikarierande kulturassistent.

TVÅ PLUS EN skildrar starka känslor mellan systrar. Allt sker inom något dygn, ett kammardrama. En sliten herrgård i Sverige och en landsortskyrka med en marknadsplats emellan är skådeplatsen, här kan hat och kärlek visas i all sin nakenhet. EN ÅTER heter fortsättningen, systrarna skapar många problem för sig själva och sin närmaste värld, de anar inte vilka krafter de släpper loss med drastiska ändringar som följd.

BOLLHUS utspelar sig år 1674 i det hus som idag kallas Finska kyrkan, dvs Lilla Bollhuset vid Slottsbacken i Stockholm. Kärlek och spel är huvudingredienserna.

INTE SANT? Två parallella berättelser som börjar med bröllopet i Coburg 1932 mellan arvprinsen Gustav Adolf och hans Sibylla på årsdagen av Gustav II Adolfs död. Den andra berättelsen handlar om två av de svenska bröllopsgästerna och deras sätt att se sig själva under denna så dramatiska tid för Europa.

FRÅN ETT KRIG. Året är 1942, handlingen delvis förlagd till fartyg, där sjölivet är hårt och ruskigt. Södra Östersjön, Kielkanalen samt Nordsjön men även Hamburg och Amsterdam skildras.
KRIG VID KUST är fortsättningen, här har vi samme unge sjökapten i centrum, nu på egen bogserbåt, under sensommaren samma år på Östersjön – ett år då svenska fartyg är mål för torpeder, bomber och då inte minst minor är ett otyg.

BIRTHE OCH ALEK. Båda är framgångsrika, hon läkare och han ingenjör. De tänker i nya banor, de vill förändra och utveckla. Men frågan är om de når varandra. Många starka dramatiska inslag som också visar vad som hände i Sverige under de första tjugo åren av 1900-talet.

MIN RÖST skildrar en tidsrymd, från 1946 till 1989, om hur man bygger stor yttre framgång på kriminalitet. Kan vara vilken by som helst i Sverige där det finns något så enkelt som en ås med grus. Alltså grus i backarna för miljoner, vilket två grabbar förstår och bestämmer sig för att använda för egen vinning. En maffiaberättelse från svensk landsbygd.

EN NY SCEN finns på en känd teater i Stockholm, och där sker inom några timmar stor dramatik när teaterchefen sparkas och en ny chef omedelbart ska väljas.

FALSK SOM KONST har som grund den stora omvandling som sker i svenskt kulturliv, särskilt bildkonsten, där privata konstgallerier massakreras av kommunala hallar och deras monopol på förmedling av konst till det offentliga. Här gör en gallerist revolt. Berättelsen gäller vilken stad som helst i Sverige med stor effekt på alla bildkonstnärer som inte bor i Stockholm.

BRITT-SIVS KONST tar upp ett tema som ingår i några andra av böckerna här, det gäller konstförfalskning, denna säregna och ytterst lukrativa del av konstvärlden. Det är en dold del, där köparna tiger och säljarna tjänar stora pengar. Medan förfalskaren blir utan.

OND MAN. Titeln säger vad den handlar om, tiden är 1900-talets början, det första världskriget skapar goda möjligheter för den som vill bli rik och beundrad, och då spelar offrens lidande ingen roll.

ÅKES VÄRLD är en liten konstbok om en stor konstnär.