Anders Ekberg

Om böckerna av Anders Ekberg

Böcker av Anders Ekberg

PÅ EN BRO är första delen i en trilogi. Många händelser på kort tid, starka känslor, uddanpersoner, delvis i Stockholm, delvis vid Kalmarsund med fokus på Öland. Starka drag av deckare.
EFTER BRON, är andra delen.
BRON TAR SLUT, är den avslutande delen.

STAD MED MÄN berättar om den dolda delen i kulturpolitiken i en stad med särskilt fokus på författares villkor, teaterns interna pyramid, kommunalråd med hål i skallen, chefers oförmåga att ta beslut, bibliotekets syn på författare samt inte minst om en ung välklädd mans första dagar som vikarierande kulturassistent. Fartfylld. Oroar. Roar.

TVÅ PLUS EN, starka känslor mellan systrar. Allt inom något dygn, ett kammardrama. En sliten herrgård i Sverige och en landsortskyrka med en marknadsplats emellan, här kan hat och kärlek visas i all sin nakenhet.

BOLLHUS, utspelar sig år 1674 i det hus som idag kallas Finska kyrkan, dvs Lilla Bollhuset vid Slottsbacken i Stockholm, kärlek och spel.

INTE SANT?. Två parallella berättelser som börjar med bröllopet i Coburg på årsdagen av Gustav II Adolfs död, nu år 1932, mellan arvprinsen Gustav Adolf och hans Sibylla, berättelsen är om två av de svenska bröllopsgästerna och deras sätt att se sig själva under denna så dramatiska tid för Europa.

FRÅN ETT KRIG, året är 1942, handlingen delvis förlagd till fartyg, där sjötermerna är korrekta och handlingen ruskig. Södra Östersjön, Kielkanalen samt Nordsjön men även Hamburg och Amsterdam.

BIRTHE OCH ALEK. Båda är framgångsrika, hon läkare och han ingenjör. De tänker i nya banor, de vill förändra och utveckla. Men frågan är om de når varandra. Många starka dramatiska inslag som också visar vad som hände i Sverige under de första 20 åren av 1900-talet. Två berättare växlar.

MIN RÖST skildrar en tidsrymd, från 1946 till 1989. Hur man bygger stor yttre framgång på kriminalitet. Kan vara vilken by som helst i Sverige där det finns något så enkelt som en ås med grus. Alltså grus i backarna för miljoner, vilket två grabbar förstår och bestämmer sig för att använda för egen vinning. En maffiaberättelse från svensk landsbygd.

FALSK SOM KONST, har som grund den stora omvandling som nu sker i svenskt kulturliv, särskilt bildkonsten, där privata konstgallerier massakreras av kommunals hallar och deras monopol på förmedling av konst till det offentliga. Och hur en gallerist gör revolt. Berättelsen gäller vilken stad som helst i Sverige med stor effekt på alla bildkonstnärer som inte bor i Stockholm.

EN NY SCEN är på en känd teater i Stockholm, inom några timmar sker stor dramatik när teaterchefen sparkas och en ny chef omedelbart ska väljas.