Anders Ekberg

Författaren Anders Ekberg

Född i Stockholm och uppvuxen där, bor numera i Växjö, samt tidvis i Algutsrum, Öland.

Fyra terminers studier vid Linnéuniversitetet i Kreativt skrivande. Fil mag i Litteraturvetenskap. D-uppsatsen är om nutida kollektiva syndabegrepp. Syndens betydelse är genomgående i flera av romanerna, särskilt fokuserat i MIN RÖST men även i TVÅ PLUS EN. Detta kommer igen i den romanens uppföljning, den heter EN ÅTER. Där med fokus på de traditionella synderna och samt nedslag i Dantes Inferno.

Fil mag i Ekonomisk historia. D-uppsatsen tar upp organisationsmodeller för olika auktioner och hur priset sätts, särskilt om hur priser kan manipuleras. Delar av denna kunskap ingår i PÅ EN BRO. Vidare ingår kunskap om industrisamhällets påverkan på människan i MIN RÖST, där skildras också baggböleri och andra obskyra affärsmetoder. Delar av svensk och tysk industrihistoria även i INTE SANT?.

Krigsekonomi är en viktig del i romanen FRÅN ETT KRIG. Fil mag i Historia. D-uppsatsen beskriver regional kunskapsuppbyggnad med basen i det lokala samhället. Strukturen i detta återkommer delvis i MIN RÖST. Särskilt viktig är kunskapen i den rent historiska romanen BOLLHUS. I romanen INTE SANT? finns nedslag i svensk mellankrigshistoria med fokus på nazism. I romanen FRÅN ETT KRIG är det fokus på den bortglömda historia som finns kring svensk handelssjöfart under Andra världskriget.

Fil kand i Konst- och bildvetenskap. C-uppsatsen är en historiografi över konstförfalskningar. Denna kunskap är stommen i FALSK SOM KONST, men i den romanen ingår också den kunskap som kommer från många års konstinköp, cirka 3000 konstverk, samt hur man beställer konst för offentlig miljö. Delar av detta finns även i EFTER BRON.

Konstförfalskning ingår som ett större inslag i BOLLHUS. Den 'urartade' konsten är inslag i INTE SANT? Även hur förfalskningar av konst blev ett substitut för det äkta. FRÅN ETT KRIG, har inslag av detta. I romanen EN ÅTER finns detta också med.

Kurser vid universitet inom Intermedialitet, Dramaturgi, Läsa och skriva kritik, Argumentationsanalys, Filosofisk historia, Historia som film, mm. Denna kunskap underlättar skrivandet. Det gäller särskilt hur judehatet varit ett inslag i svensk press samt hur detta påverkar censur och självcensur i romanen INTE SANT?.

Sjökaptensexamen (Master Mariner). Har varit jungman, lättmatros, matros, båtsman, styrman samt befälhavare. I FRÅN ETT KRIG finns delar av berättelsen på en bogserbåt i Östersjön år 1942, samt på ett litet rederi i Kalmar. Sjökaptensexamen och erfarenhet ger den säkerhet som krävs här, har även kört bogserbåt på Östersjön samt deltog aktivt vid bärgandet av den sovjetiska ubåten U 137 från grundet vid Gåsefjärden utanför Karlskrona, där officersutbildning ger korrekta sjötermer. FRÅN ETT KRIG är resultatet, men den innehåller mycket om hur krigsekonomin förstör ett land mer än bomber och torpeder.

Har varit anställd inom offentlig förvaltning bl.a. skolchef, kulturchef, socialchef, budgetchef. Har drivit ett antal egna företag, detta återspeglas i PÅ EN BRO, samt MIN RÖST. Varit mycket verksam inom skilda kulturområden, mest konst samt teater. Det sista får huvudrollen i romanen, som är kort, PÅ EN SCEN.

Har varit mycket delaktigt i etablerandet av sporter, bl.a. squash och real tennis. Delar av detta ingår främst i PÅ EN BRO samt i hög grad i BOLLHUS. Har suttit i ett tjugotal offentliga styrelser, främst inom kultur- och socialsektorn, har avslutat samtliga.

Har skrivit ett stort antal debattartiklar, främst i Smålandsposten, oftast om kulturlivet i allmänhet och om konstnärers villkor i synnerhet.

Van föredragshållare i skilda ämnen, numera mest om eget författarskap samt om konstförfalskning. Medlem i Sveriges Författarförbund. Fått recensioner och större artiklar om sitt författarskap.

Anders Ekberg

Bländavägen 36, 25352 Växjö

bokverk@telia.com

www.bokvurm.se

Tel 0732 616057